Mer om tjeckiska kurorter

Lång spatradition 
Tjeckiska kurorter är välrenommerade; de har en lång tradition och en intressant historia. Fastän hälsokällorna i Teplice var kända redan för ca 2000 år sedan, dateras början av den tjeckiska spatraditionen till 1400-talet. En av de första spagästerna var Karl IV, romersk kejsare och tjeckisk konung, som under en av sina jakter i skogarna runt den kungliga borgen Loket fick bekanta sig med de omtalade hälsoeffekterna av Carlsbads varma mineralkällor.

Europeisk spahistoria
Att bada i hälsobringande naturkällor, dricka brunn och få olika kurbehandlingar har sedan länge spelat en betydande roll och räknats som några av de äldsta terapiformerna. I närheten av sådana underjordiska källor, framför allt vid mynningar av mineral- och termalvatten som användes för bad- och drickskurer, växte så småningom de första kurorterna upp. Även lager av torv, gyttja och lera lämnade ett värdefullt material för bad och inpackningar, framför allt populära hos reumatiker. Gynnsamma klimatförhållanden gav också upphov till att kurorter grundades. Eller så hade en lokal homeopat, ofta självlärd men med ett starkt engagemang och goda resultat, drivit genom nya metoder exempelvis som att utnyttja vanligt kallt vatten i olika former och applikationer för behandling, vilket gjorde att en kurort etablerades just där.

Det europeiska spakonceptet 
Kurorter och spaindustrin är inte jämnt utbredd över hela världen. Fastän det sedan länge fanns resurser på många ställen, har kur- och spaindustrin (i den mening att det är ett komplement till sjukvård samt förebyggande friskvård) kommit att bli en europeisk företeelse. Bara till en viss del utvecklades spaindustrin även i Asien. Den äldsta spatraditionen i Europa tillhör Italien, sedan kommer Tjeckien och Tyskland samt Österrike, Schweiz, Frankrike, Spanien, Polen, Slovakien och Ungern. Länderna ligger i ett hydrogeologiskt speciellt område med goda förutsättningar för uppkomst av mineralkällor. I anglosaxiska länder och Amerika var spaindustrin inte alls lika utbredd och attityden till spavård något reserverad, därför var den heller inte lika vanlig och blomstrande. I Sverige fanns en period på 1700-talet då överklassen började anamma bland annat engelska badtraditioner och se dem som en hälsobehandling, gärna i kombination med brunnsdrickande.

Den tjeckiska spaskolan
Den tjeckiska spatraditionen är yngre än den är i länderna runt Medelhavet med antika förebilder. Trots detta har den tjeckiska spaskolan vunnit ett utomordentligt rykte och seriositet i europeiskt medvetande och därmed även sin givna plats i medicinsk- och balneologisk historia. Framför allt de västtjeckiska kurorterna blev ett begrepp under 18- och 1900-talet. Det var alltså inte av en slump att just Prags Universitetet blev det första universitetet i Europa där man kunde få föreläsningar i såväl balneologin (läran om helande naturtillgångar) som balneoterapin (naturtillgångarnas effekter på människokroppen, applikationsformer och föreskrift av behandlingar). 

Kända spagäster
Framförallt under 1800-talet och i början av 1900-talet var de tjeckiska hälsokällorna bland de mest eftersökta i Europa. Bland gamla besökare hittar vi kungligheter (tsar Peter den Store, kejsarinnan Maria Teresia, kung Edward VII av England, kejsaren Franz Josef I, kung Harald V), kompositörer (Bach, Beethoven, Brahms, Chopin, Liszt, Wagner, Weber), författare (Goethe, Gogol, Schiller, Twain, Neruda, Seifert), politiker (Metternich, Masaryk, Havel) och vetenskapsmän och -kvinnor (Nobel, Freud, Pavlov, Edison, Curie-Sklodowska) med flera. Tidigt under 1990-talet, efter 40 års kommuniststyre, blev de flesta tjeckiska spaanläggningarna privatiserade och snabbt anpassade till den nya marknaden. Byggnaderna renoverades, moderniserades och nya program och spabehandlingar introducerades. 
Idag välkomnar de 33 kurorterna runt om i Tjeckien besökare från hela världen.

Spa för alla
Där en gång kungligheter och kejsare tankade kraft från helande källor som skulle göra dem gott i både kropp och själ, kan du idag som turist eller spagäst hitta en modern kurort med högt kvalificerad rehabiliteringspersonal. Känslan att kunna koppla av, komma bort från vardagen och bara vara, bli befriad från stress och kunna göra något för sin hälsa är idag en rättighet som tillhör alla medvetna individer. Och att investera i sin hälsa är en lönsam investering för framtiden. En spavistelse i Tjeckien är också ett utmärkt tillfälle att fira födelsedagar, bröllopsdagar eller andra jubileer med sina nära och kära, eller för att ta med hela kompisgänget på en annorlunda och välgörande resa.

Det finns många olika spapaket och spaprogram att välja bland. Och det finns team av erfarna läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, fysioterapeuter, dietister och andra medarbetare som är där till för den som vill komma bort från vardagen, "ladda batterierna" och njuta en stund (kortare vistelser) eller hitta "sin förlorade hälsa" på ett skonsamt och ekologiskt sätt (längre vistelser). "För den sjuke till tröst, för den friske till fröjd", så lyder ett ordspråk skrivet 1789 med gyllene bokstäver i kapellet ovanför källan Vincentka, Luhacovices mest kända mineralkälla. 

Den klassiska spakuren
(Medicinskt spa) rekommenderas vara minst två-tre veckor, om man ska åstadkomma en medicinsk effekt. Kurbehandlingen pågår alltid efter ett individuellt anpassat program som innehåller drickskur (om denna finns), balneologiska och fysioterapeutiska behandlingar, motion, vistelse i natursköna omgivningar och lätt, hälsosam kost (ibland diet). Dessa faktorer ska tillsammans med utbildning och rådgivning ge grund för en hälsosam livsstil och skapa rutiner som man med fördel kan ta med sig hem. I praktiken innebär det att den klassiska spakuren inleds (och följs upp) med ett besök hos spaläkaren, specialisten i sitt område och i balneoterapin (se ovan), som rekommenderar vilka behandlingar är lämpliga för att förbättra ett hälsotillstånd. Dessa är individuellt valda och skräddarsydda, likaså en drickskur, utifrån de besvär och den sjukdomshistoria man har. Sedan får man dessa behandlingar tidsbokade och enligt schemat deltar man i ca 2-4 behandlingar dagligen. I slutet får man med sig hem en slutrapport med viktiga iakttagelser från behandlingstiden och rekommendationer för fortsatt gynnsam utveckling på hemmaplan. Läs även mer under Våra paket - Spakur.

Wellnessprogram/hälsoturism 
har under senare tid blivit mycket populära som en sorts hälsosemester eller som ett alternativ till en charterresa eller en storstadsvistelse. Inte så konstigt med tanke på det breda och tilltalande utbud som finns - wellness & beauty, program för par, program för chefer, antistress-program, anti-age program, golf & spa, vandring&spa, vinprovning, ölspa mm. Eftersom de tjeckiska kurorterna är så många och så olika varandra, kan de tillfredställa de flesta önskemålen.

Tjeckiska kurorter finns även till för dig som är intresserad av hälsoturism i Tjeckien. Spavården i Tjeckien är specifik just när det gäller sammankopplingen av föregående och efterföljande spavård med olika typer av medicinska ingrepp, må det vara rent medicinska eller kosmetiska ingrepp.

Barnspa
I Tjeckien finns en rad av spabehandlingshem för barn, s k Barnspa, dit barn redan från tidig ålder (runt 4 års ålder) kan komma och tillsammans med sina föräldrar tillbringa en tid i en hemlik, avkopplande miljö. Tjeckiska kurorter kan med framgång behandla barn som lider av sjukdomar i andningsvägar (katarrer i övre luftvägarna, astma och allergier, bronkit, återhämtning från lunginflammationer), metaboliska sjukdomar (övervikt kombinerad med andra riskfaktorer) urinvägssjukdomar (kroniska njurinflammationer, problem med njurstenar, överaktiv blåsa, enures - sängvätning), gynekologiska sjukdomar (spec. komplicerade blindtarmsoperationer och andra gynekologiska operationer hos flickor, som prevention mot framtida ofruktsamhet), sjukdomar i rörelseapparat samt neurologiska, onkologiska och hudsjukdomar.

Prisnivå
Tjeckien är känt för sin höga medicinska standard och, jämfört med andra länder, även för sin lägre prisnivå generellt. Mångfald gäller även priserna. Det går att få en spavistelse i Tjeckien mycket billigt samtidigt som det finns en stor valfrihet när det gäller "budget"; och även om man vill unna sig lyx, har Tjeckien idag mycket att erbjuda.

Kurorternas atmosfär 
Tjeckiska kurorter ligger romantiskt inbäddade i vackra, estetiskt tilltalande och gröna, ibland kuperade miljöer som inbjuder till avkopplande promenader, vackra utsikter och stunder av vila och eftertanke. Dessa mindre städer eller byar ligger oftast lite avsides från storstäder och trafikerade vägar - en del högt uppe i bergen, en del på en platå med parker, åar eller sjöar som grannar och en del i skyddande dalar med skogsklädda sluttningar.

För att få status som "Kurort" måste varje tjeckisk kurort uppfylla en mängd av krav vad det gäller naturtillgångar, infrastruktur, servicenivå, fritidsutbud, begränsad trafik med gågator, stadens renhet, säkerhet och estetiskt tilltalande intryck. Spabyggnader är belägna i närheten av de godkända och regelbundet kontrollerade naturtillgångarna.                      
I omgivningarna finns det mycket skog och grönska, vilket bådar för ren luft och möjlighet till vila och återhämtning. Till exempel Spa Carlsbrunn (Karlova Studánka) eller Spa Jeseník är välkända klimatkurorter med Europas renaste luft.

Den specifika arkitekturen
Kurorterna har sin specifika atmosfär även tack vare sin unika arkitektur. Promenadstråk, kolonnader, parker, parkbänkar, drickspaviljonger och andra spabyggnader bjuder på en resa genom olika arkitektoniska stilar. Många betydelsefulla tjeckiska och utländska arkitekter som Josef Zitek, Dusan Jurkovic, Václav Skalník m fl var delaktiga i deras uppbyggnad. Vad skulle all denna prakt kunna vara bra för? Tjeckiska kurorter var en gång i tiden inte bara ställen för hälsovård utan en viktig mötesplats för affärsuppgörelser och för det rika kulturlivet såsom baler, konserter och teaterföreställningar. Här knöt man nya kontakter och ibland t o m kom man hit för att välja partner eller diskutera bröllop! Kurorterna kallades därför "Europas salonger". 

Traditionella spaprodukter
Än idag har många kurorter kvar sina specifika produkter. Inom gastronomin är det utan tvekan traditionella spaoblater och spalikörer. Spaoblaterna har förmodligen sitt ursprung i hostior. Tunna, runda och fyllda med choklad, vanilj eller socker- och nötblandning lockar de med sin doft alla som går förbi ett sådant bageri. Om man har smakat de riktigt färska och ännu varma, vill man säkert köpa ett paket eller två med sig hem. Nästan alla tjeckiska kurorter har sina egna örtlikörer. Den mest kända heter Becherovka, också kallad för "Carlsbads 13-e källa" eller "flytande pepparkaka". Speciella pipmuggar användes sedan urminnes tider för drickskurer. De första var gjorda av sten, sedan kom glasmuggar och nuförtiden är de gjorda av porslin i en mängd av storlekar och utföranden. Den speciella platta formen ska hjälpa till att bevara temperatur och koldioxidhalt, samtidigt som örat ska göra det enklare att bära den och dricka mineralvatten ofta och i små klunkar. Dricksmuggarna är också en given suvenir från en tjeckisk kurort.

Källor: Tjeckiska Kurortsförbundet (Sdružení lázenských míst); Czech Tourism; genom intervjun med Dr Darina Kosorinová, Carlsbad; Docent Jandovás rapport om Tjeckisk spamedicin (maj 2007) samt Wikipedia (avsnittet om Sverige).