Spakur

  • Den klassiska spakuren - MEDICAL SPA - är en hälsosemester och sparetreat för hela dig i förebyggande syfte eller utifrån konkreta besvär du har.   Den pågår alltid efter en läkarordination och därefter ett individuellt anpassat spaprogram. Spavistelsen rekommenderas då vara minst 2-3 veckor lång, om man ska åstadkomma en hållbar medicinsk effekt.
  • Drickskur av mineralkällor (om dessa finns), balneologiska och fysioterapeutiska spabehandlingar samt motionhälsosam kost och vistelser i naturskön miljö ska tillsammans med enskild medicinsk rådgivning lägga grund för en livsstilsförändring och skapa nya rutiner som man med fördel kan ta med sig hem.
  • I praktiken innebär det att den klassiska spakuren inleds och följs upp med ett antal besök hos spaläkaren, specialisten i sitt område OCH i balneoterapi. Spaläkaren bestämmer/skräddarsyr ett spaprogram utifrån de besvär och den sjukdomshistoria du har. Sedan får man sina spabehandlingar tidsbokade och enligt schemat deltar du i cirka 2-4 spabehandlingar/ spaaktiviteter dagligen (utom söndag - då vilar man).
  • Behandlingstiden på spa i Tjeckien avslutas med en slutrapport som innehåller viktiga iaktagelser från behandlingstiden och rekommendationer för fortsatt gynnsam utveckling.
  • Knappen nedan leder dig till några av våra förslag på spakurer på olika kurorter. Du behöver diskutera dina medicinska önskemål och val av kurort med oss. Vänligen kontakta oss för rådgivning i god tid före din resa.