Jordnära Jeseník

”Jag behöver inte behandla människor. Den här regionen och dess element gör att det bara räcker att vara här, arbeta, nyttja det friska vattnet och andas den friska luften. Man behöver inte kunna fåglarnas språk, förstå vattnets hemligheter, eller ens vara läkare för att se hur exceptionell den här regionen är.”
                                                   Vincenz Priessnitz(1799-1851)

Jeseníks gedigna spahistoria
År 1822 grundade Vincenz Priessnitz i byn Gräfenberg det första vattenbehandlingsinstitutet i världen och lade därmed grunden till ett nytt läkarvetenskapligt område – hydroterapi (vattenbehandling). Priessnitz uppnådde det för sin tid omöjliga – han påbörjade en ny form av behandling och en helt annan attityd till den sjuke: han ledde ut den sjuke från den dunkla sjukrumsmiljön till öppna naturen, skapade regelbundna dagsrutiner, befriade denne från vardagsbekymmer och gav denne ett nytt hopp och livsglädje. Vincenz Priessnitz återskapade människan i samklang med naturen. 

Spaortens läge och klimatförhållanden
Priessnitz Spa i Jeseník ligger mitt i den vackra naturen vid foten av den ostligaste delen av Rychlebské bergen, på en höjd av 620 m ö h. Spaorten dominerar omgivningarna med sina majestätiska byggnader. Härifrån ges också en fantastisk utsikt över huvudkammen av bergskedjan Hrubý Jeseník. Priessnitz Spa ligger väl skyddat i nord, väst och syd av höga bergskammar, vilket betyder att kurorten klarar sig bra från luftföroreningar och erbjuder minimum av allergener i luften. Här möts du som patient och spagäst av ett något svalare klimat tack vare de rena, kalla och uppfriskande luftströmmarna från Östersjön, vilket även påverkar närvaron av negativa ioner i luften positivt. 
Upprepade mätningar av luftkvaliteten har avslöjat ett unikt mikroklimat, rankat som trea i Europa bland klimatspa. De gynnsamma klimatförhållandena gör det möjligt att erbjuda behandlingar året om. Senaste luftanalyser har dessutom visat på närvaron av några grundämnen, nödvändiga för god hälsa och välfungerande kroppsfunktioner. Idag vet de flesta det som Vincenz Priessnitz redan konstaterade för drygt 150 år sedan; att byta miljö till en ny och hälsosammare sådan påverkar inte bara det psykiska välbefinnandet utan framförallt det aktuella hälsotillståndet. 

Naturkällor
I Spa Jeseníks närmaste omgivning skjuter det fram ett 60-tal registrerade och namngivna kallvattenskällor. Vid de flesta av dem har man under åren byggt större eller mindre monument, för att hedra det kristallklara och läkande vattnet. Många hängivna spagäster och nyfikna besökare riktar än idag sina steg just mot dessa källor och får både drickskur och härlig motion i varierande svårighetsgrad på köpet!